Paź królowej

Gdzie mogę znaleźć: Palmiarni

(Papilio)

Wystepuje na całym świecie w strefie tropikalnej i subtropikalnej. W naszej cieplarni żyje zawsze 7-8 różnych gatunków spośród setek reprezentujących rodzinę paziowatych. Paziowate mają różne ubarwienie. Rozpiętość ich skrzydeł wynosi 7- 15 cm. Cechą charakterystyczną większości gatunków jest wcięcie tylnej krawędzi drugiej pary skrzydeł.

Ich larwy żerują w cieplarni na roślinach cytrusowych oraz roślinie ozdobnej i leczniczej rucie zwyczajnej.

Wszystkie obrazy © Bornholms Sommerfuglepark, i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody