Helikon

Gdzie mogę znaleźć: Palmiarni

(Heliconius)

To małe wielobarwne motyle żyjące w strefie gorącej dorzecza Amazonki. Te aktywne motyle przez cały dzień pracowicie zbierają nektar z różnych kwiatów. Grupa liczy wiele gatunków o różnym ubarwieniu i rozpiętości skrzydeł 5-7 cm.

W cieplarni żerują na różnych gatunkach męczennicy (Passiflora).

Wszystkie obrazy © Bornholms Sommerfuglepark, i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody