Idé, tanke og person bag

Idé, tanke og person bag Bornholms Sommerfuglepark

Idé og tanke bag

Bornholms Sommerfuglepark er stadig under udbygning, og vi arbejder videre mod … målet fra 1997, at etablere et oplevelsessted for bornholmere og turister med en totaloplevelse, som består af:

En oplevelse af den tropiske varme med alle de farver, fugle og ikke mindst de store farvestrålende sommerfugle. Samtidigt vil indretningen af huset med søer, vandfald og store planter frembringe indtrykket af at være midt i naturen.

I den særligt anlagte park vil mange af de danske sommerfugle være samlet og kunne opleves. Dette muliggøres ved nøje at afstemme sammensætningen af nektar og værtsplanter for flest mulige af de her boende sommerfugle. Udendørsarealerne skal virke som en stor blomster og naturhave med borde og bænke, så is, kaffe og mad kan nydes i naturskønne omgivelser.

I tilknytning til tropehuset er etableret en hyggelig café med en velassorteret kiosk. Der er her mulighed for at købe varer som de besøgende kan have fået interesse for under besøget i Tropehuset – f.eks. kort og plakater samt sommerfugle, som efter deres død præpareres og opsættes på plade med navn og oprindelsesland.

Gæsterne skal opleve noget ægte, uspoleret og storslået, og hele anlægget drives uden brug af kemikalier. – Sommerfuglene er fritflyvende, og ingen dyr skal være i bur.

Når stedet er fuldt etableret, skal der være tilbud om deluddannelse. – Det skal tilsvarende være muligt at bruge stedet som en form for forskningssted vedrørende økologi og biologi, da man her har en enestående mulighed for at følge at stykke natur, der nødvendigvis skal være i balance. Undervisningslokale vil blive etableret på stedet.

Stedet skal ses som et ekstra tilbud til turister og bornholmere. Man har her en mulighed for at se noget smukt og spændende, og samtidigt vil man få en stor indsigt i naturen, og hvor nødvendigt det er at behandle jorden ordentligt, hvis vi skal overleve på længere sigt.

Gæsterne skal opleve sommerfuglens fantastiske livscyklus med æg, larvestadie, puppe og sommerfugl – en forvandling, der slutter med en farvestrålende sommerfugl.

Person bag


Indehaver af firmaet, Flemming Jensen

Gartner Flemming Jensen – en uadskillelig del af sommerfugleparken.

Lige så hedt som der er i tropehuset – lige så hedt banker Flemmings hjerte for hans livsprojekt; Bornholms Sommerfuglepark. Og selv om han har beskæftiget sig med andre spændende ting i sit lange arbejdsliv – er det nok etableringen og driften af dette tropiske fristed, som han er mest kendt for.

Men Flemming er ikke bare kendt lokalt som en arbejdsom iværksætter. I gartneri- og sommerfuglekredse – både nationalt og internationalt – er Flemming kendt som manden som kan få både planter og sommerfugle til at trives, når andre må give op. Og hans grønne fingre har vundet ham stor hæder og respekt.

Flemmings hjerte banker også for det socialøkonomiske arbejde. Og han tænker således meget gerne det sociale ansvar ind i sin virksomhed – til gavn og glæde for medarbejdere og samarbejdsparter.

SÅ – se gerne efter denne glade gartner på din rundtur i sommerfugleparken. Og hvis du spørger ham, – øser han gerne ud af sin kolossale viden om dyr og vækster.